OTYŁOŚĆ część II – Zdrowe odchudzanie czyli dieta i aktywność fizyczna

Skuteczny program redukcji nadmiernej masy ciała winien być oparty na ćwiczeniach fizycznych ściśle korelowanych z dietą ubogoenergetyczną oraz modyfikacją dotychczasowych niekorzystnych zachowań. Obowiązuje prosta zasada, że jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna. Planowana aktywność fizyczna powinna uwzględniać cztery aspekty: rodzaj aktywności fizycznej, intensywność, czas trwania oraz częstotliwość.

W leczeniu otyłości stosuje się ćwiczenia ogólnokondycyjne cechujące się: średnim lub niskim poziomem intensywności m, należy ustalić docelowe tętno treningowe , efektywnym zużyciem tlenu przez pracujące mięśnie , angażowanie dużych grup mięśniowych, cyklicznością i możliwością długotrwałego wykonywania wysiłku bez przerw.
 
Polecane ćwiczenia to m.in.szybki marsz, marszobieg, nordick walking, pływanie, aquaaerobik, jazda na rowerze, gry zespołowe, gimnastyka, narciarstwo biegowe, taniec.

Dobór ćwiczeń indywidualny po uprzedniej ocenie stopnia otyłości, stanu stawów i poziomu wytrenowania. W przeprowadzeniu kuracji odchudzającej korzystne jest wykorzystanie urządzeń stacjonarnych do ćwiczeń jak: rower, wioślarz, bieżnia, orbitrek.

Osobą otyłym ze względu na dużą masę ciała powodującą obciążenie stawów zaleca się pływanie lub jazdę na rowerze. Intensywność ćwiczeń ustala się poprzez obliczenie docelowego tętna treningowego tj.HR max =220-wiek, i z tej obliczonej wartości ustala się przedział 60-70%.

Czas trwania ćwiczeń powinien być odpowiednio długi i mieć ciągły charakter 30 minut

dodatkowego umiarkowanego wysiłku wykonywanego codziennie wystarczy dla prewencji chorób serca i cukrzycy, 40-60 minut dla prewencji nadwagi lub otyłości, 60-90 minut jest konieczna dla prewencji ponownego przyrostu masy ciała u otyłych.

Podczas każdej sesji ćwiczeń uwzględniamy rozgrzewkę, która poprzedza fazę właściwą ćwiczenia , oraz następującej po niej fazę wyciszenia. Rozgrzewka ( adaptacja układu sercowo-krążeniowego i oddechowego zapobiega urazom. Jeśli chodzi o marsz dla osób które nie wykonywały regularnie żadnej aktywności fizycznej ,pierwszego dnia proponuje się 2.5 km w czasie 30 minut, każdego kolejnego dnia wydłużenie dystansu o 0.5 km
aż do przejścia 6 km w ciągu godziny .Podobnie jazda na rowerze , w pierwszym dniu
6 km z prędkością 12-14 km / godz. a następnie wydłużenie dystansu i zwiększenie prędkości by w 10 dobie pokonać 16 km z prędkością 18-19 km/godz.

W Polsce od wielu lat funkcjonują programy zdrowego odchudzania, jak ZODIAK(Zważenie, Odchudzanie, Dieta, Aktywność Fizyczna ), które modyfikując zachowania antyzdrowtne pomagają.

 

Lek.med. Jolanta Siwek
Specjalista medycyny sportowej, dziecięcej i rodzinnej
Poradnia Medycyny Sportowej
ZOZ SALUS Ostrzeszów