Otyłość u Dzieci i Młodzieży

Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) otyłość jest definiowana jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia.Do  określenia otyłości używa się wskaźników wagowo-wzrostowych tzn.wskaźnik Quelta II, znany jako BMI.

W Polsce do określenia nadwagi lub otyłości u dzieci starszych stosuje się siatki centylowe BMI. Siatki te można znaleźć na jednej z ostatniej stron książeczki zdrowia dziecka,
które otrzymuje przy urodzeniu. Interpretacja wyników wg.siatek BMI odpowiednio do płci i wieku określa nam dziecko z nadwagą wtedy gdy BMI jest 90 centyl, a z otyłością gdy 97 centyl przekracza. Czynniki wpływające na taki stan rzeczy to: niski poziom aktywności fizycznej, dominacja siedzącego trybu życia ,kształtowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych, itp.

Dzieci i młodzież preferuje siedzący styl życia. Jedyną formą ruchu jest droga do szkoły
i z powrotem. Zapobieganie otyłości u dzieci polega na utrzymaniu równowagi między spożyciem kalorii i ich wydatkowaniem oraz na utrzymaniu prawidłowego tempa wzrastania.

Leczenie otyłości nie polega na szybkiej i jednorazowej kuracji lecz wymaga trwałej zmiany stylu życia. Polecane są programy aktywności fizycznej w zasadzie bezterminowo. Dzieciom i młodzieży zaleca się wykonywanie wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności przez 60 minut dziennie, przy czym aktywność ta powinna być początkowo wykonywana przez 30 minut dziennie 3-5 w tygodniu. Zaznaczyć należy, że ten okres jest pewną wartością minimalną, która przy spożyciu znacznych ilości słodyczy nie wystarcza do zapobiegania, a tym bardziej do leczenia otyłości.

Proponowane formy aktywności dla dzieci i młodzieży w celu zapobiegania i leczenia otyłości to: marsze, gry i zabawy ruchowe w parku, ogrodzie itp., jazda na rowerze,
na rolkach, pływanie, taniec, gry zespołowe, badminton, tenis, spacery z psem, bieganie
i jazda na nartach.
Nie wszystkie aktywności fizyczne można realizować na wolnym  powietrzu w okresie zimowym, należy uwzględnić zajęcia sportowe w krytych obiektach, które regularnie się odbywają np.: sztuki walki, tenis.

Otyłość nie jest ostrą chorobą, która wymaga natychmiastowego leczenia
i natychmiastowych efektów terapii. Trwająca latami w późniejszym wieku powoduje liczne późne powikłania jak: przypadki nadciśnienia, cukrzycę, stłuszczenie wątroby, obciążenie kręgosłupa i stawów.

     W związku z tym, iż jest to problem globalny, ustalono w kalendarzu, że 24 października każdego roku jest DNIEM WALKI Z OTYŁOŚCIĄ.

 

Lek. med. Jolanta Siwek
Specjalista medycyny sportowej, dziecięcej i rodzinnej
Poradnia Medycyny Sportowej
ZOZ Salus Ostrzeszów