Piłka Nożna – Urazowość

Piłka nożna to dyscyplina, w której w trakcie meczu, często dochodzi do urazów.
Jest to gra dynamiczna, dużo wślizgów, wyskoków do piłki, sprintów sprawia, że zawodnicy nieodpowiednio przygotowani fizycznie, często doznają różnych kontuzji stosownym do uznania urazu.

Najczęściej do obrażeń w piłce nożnej dochodzi podczas meczu tj.64% a 28% w trakcie treningu.

Za najistotniejsze przyczyny powstania zmęczenia organizmu to: obniżenie zapasów weglowodanowych w organizmie, zaburzenia wodno-elektrolitowe i wzrost temperatury ciała.

Odpowiednie przyjmowanie płynów oraz żywienie piłkarzy może wpływać na opóźnienie, wystąpienia zmian zmęczeniowych. W wyniku wysiłku dochodzi do utraty energii, organizm sportowca traci ogromnąą część energii w postaci ciepła jak i płynów.
W trakcie meczu wynosi około 2-3 litry, dlatego też przyjmowanie płynów w podczas meczu zapobiega lub opóźnia występowanie zmęczenia. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną powinni zacząć proces nawadniania już dzień przed meczem, pijąc np.około 1 litr soku owocowego co powoduje dodatkowe dostarczenie węglowodanów do organizmu.
W dniu meczu piłkarze powinni pić dużo płynów, nawet jeśli nie dokucza im pragnienie.
W ostatniej godzinie przed meczem nie powinni wypijać więcej niż 300 ml co 15 minut.
W trakcie rozgrywki należy pić małe ilości, lecz często, około 100-300 ml płynu
o koncentracji cukru 2-3%, który powinno się spożywać co 15 minut.

Ogólna ilość płynów jaka zostanie dostarczona podczas meczu to 2-3 litry i dodatkowo
30-50 gram cukru. Po meczu proces równowagi płynów może trwać nawet do dnia następnego, należy więc spożywać około 1,5-3 litrów płynów, by zrównoważyć poniesione straty.

Piłka nożna to sport o wysokim współczynniku urazogenności, w której najbardziej powszechnymi uszkodzeniami są stłuczenia i skręcenia z uszkodzeniem aparatu więzadłowego.

Najczęściej urazy odnoszone przez piłkarzy dotyczą kończyn dolnych w szczególności stawu skokowo-goleniowego i kolanowych. Zabiegi lecznicze w związku z urazami powinny być dostosowane indywidualnie w zależności od charakteru, rozległości urazu i fazy gojenia.

Zastosowanie np. nieprawidłowego sposobu leczenia jak ochładzanie stawu kolanowego przez okłady lodu trwającego w czasie nieprawidłowym prowadzą do uszkodzenia nerwów.

Piłka nożna stawia ogromne wymagania przed ludźmi, których celem jest ochrona sportowców. Zadanie to jest realizowane przez zespół sportowy. Zalicza się do niego trenera głównego, trenera asystenta, lekarza, fizjoterapeutę, dietetyka, trenera metodyka, biochemika, biochemechanika, fizjologa, psychologa, socjologa kierownika zespołu, organizatora, sponsora i zawodników.

Współpraca pomiędzy nimi jest kluczem do osiągnięcia dobrego wyszkolenia piłkarzy oraz osiągnięcia celów sportowych.
 

Lek.med. Jolanta Siwek
Specjalista medycyny sportowej, dziecięcej i rodzinnej
Poradnia Medycyny Sportowej
ZOZ SALUS Ostrzeszów