Choroby Gruczołu Krokowego a dyscypliny Sportowe

Przy stanach zapalnych stercza pewne rodzaje aktywności sportowej są niewskazane, inne trzeba racjonalnie dawkować.

Objawem związanym ze stanami zapalnymi gruczołu krokowego są: bóle krocza, odbytnicy, bóle jąder podbrzusza, okolicy krzyżowej oraz bóle w okolicach pachwinowych z promieniowaniem do wewnętrznej powierzchni ud. Nie którzy mają dolegliwości przewlekłego bólu okolicy miednicy, określanego prostatodynii. Często towarzyszą zaburzenia dysuryczne, dość często pojawia się hematospermia.

Niebagatelny wpływ na przebieg choroby oraz wyniki leczenia mają właściwe zachowania w sferze działalności sportowej oraz rekreacyjnej. Uprawianie wyczynowe sportu przy toczącym się przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego jest niemożliwe, dotyczy to dyscyplin, gdzie zawodnik narażony jest na długotrwałe oddziaływanie chłodu lub wilgoci i tak:

Sporty wodne: grupa sportów rekreacyjnych takich jak: wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie charakteryzują się bezpośrednim kontaktem z wodą, chłodem i wilgocią, wielogodzinnym przebywaniem w pozycji siedzącej.

Powszechnie zalecanym sportem jest pływanie, niestety niesie ono za sobą zagrożenia zdrowotne, zależne jest z jednej strony od temperatury wody, a z drugiej strony od rodzaju wody, w której pływamy. Wody zimne nie nadają się do rekreacji pływania, gdyż szybko schładzają organizm ze wszystkimi negatywnymi skutkami, a przy przewlekłym zapaleniu stercza jest to absolutnie przeciwwskazane.

Wody skażone bakteryjnie lub chemicznie mogą być przyczyną wstępujących zakażeń dolnego piętra układu moczowego z konsekwencjami stanu zapalnego gruczołu krokowego.

Wielu publicznych basenów kąpielowych nie jest dostatecznie lub przesadnie dezynfekowana preparatami chlorowymi, co może wywołać stan podrażnienia chemicznego.

Bezpieczne wydaje się pływanie w ciepłych, słonych wodach morskich lub innych
w granicy 20-30 minut nie dopuszczając do uczucia przechłodzenia.

Sporty zimowe: narciarstwo zjazdowe – uprawianie amatorskie snowboardu jest akceptowalne, jeśli na wyposażeniu jest nieprzewiewny kombinezon narciarski.

Łyżwiarstwo – uprawianie tej dyscypliny bardzo dodatnio wpływa na organizm,
ale z drugiej strony chłód nasila dolegliwości ze strony układu moczowego i stercza.

Bieganie, chód, spacery – z punktu widzenia urologicznego, jeśli nie jest zawiązane
ze znacznym dla organizmu ochłodzeniem nie ma negatywnego wpływu.

Osobnym zagadnieniem jest bieganie długodystansowe, modne uczestnictwo
w maratonach wszelkiego rodzaju. Tak duży wysiłek stwarza ryzyko zaostrzenia stanu zapalnego.

Przy często współistniejącym łagodnym rozroście stercza może prowadzić do całkowitego zatrzymania moczu, podobnie jest przy uprawianiu długodystansowego chodu sportowego.

Natomiast uprawianie spacerów o charakterze rekreacyjnym szczególnie z adekwatnym zaangażowaniem układu krążenia(proporcjonalny do wysiłku wzrost tętna ) jest wskazane.

Również wskazany jest sposób chodzenia zwany jako nordic walking.

Kolarstwo – to kolejny rodzaj działalności sportowo-rekreacyjnej, kolarstwo wyczynowe szosowe uprawianie w zmiennych warunkach pogodowych nie jest dozwolone dla mężczyzn z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego. Również kolarstwo krosowe
na torach naturalnych lub sztucznych ze względu na negatywny wpływ mikrourazów
w okolicy krocza oraz miednicy mniejszej.

Nie ma przeciwwskazań do uprawiania turystyki rowerowej lub kolarstwa rekreacyjnego przy zachowaniu proporcji w dawkowaniu wysiłku oraz zwracania uwagi na temperaturę otoczenia. W okresie zaostrzenia zapalenia stercza ,czasowa rezygnacja z jazdy rowerem jest wskazana, jak również jeżdżenie rowerem w zimie, jesienią i wiosną przy niskich temperaturach powietrza, może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Sporty lotnicze: jak szybownictwo, lotniarstwo, spadochroniarstwo – przebywanie
na znacznej wysokości, często w dość niskich temperaturach skutkuje ochłodzeniem organizmu, co niekorzystnie wpływa na stan zapalny g.krokowego. Pozycja siedząca
w locie szybowcowym dodatkowo dynamizuje negatywny wpływ zimna na organizm pilota.

Tak więc, poziom aktywności fizycznej jest pozytywnym miernikiem zdrowia, dlatego też

należy podkreślić, że mężczyźni z problemami zapalnymi stercza nie są skazani na stałe zaprzestanie działalności sportowo-rekreacyjnej. Zależy ona od umiejętnego doboru rodzaju aktywności fizycznej, ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi oraz systematycznej kontroli urologicznej.
 

Lek.med. Jolanta Siwek
Specjalista medycyny sportowej, dziecięcej i rodzinnej
Poradnia Medycyny Sportowej
ZOZ SALUS Ostrzeszów