Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Medycyny Sportowej

Współczesna funkcja medycyny sportowej obejmuje szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną.

Jej zadaniem jest utrzymanie, bądź poprawa stanu zdrowia oraz wykorzystanie wpływy aktywności fizycznej na organizm. Medycyna sportowa służy zawodowcom i amatorom, zapewniając im zabezpieczenie medyczne, profilaktykę i wsparcie szkolenia sportowego.

 

Oferowane usługi w ramach medycyny sportowej:
 • wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców

 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń

 • kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin

 • kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne

 • konsultacje lekarskie dla osób aktywnych fizycznie i sportowców

DO PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ NALEŻY ZABRAĆ:
 • karty informacyjne ze szpitala (jeśli byłeś w szpitalu)
 • informacje od lekarzy specjalistów ( jeśli jesteś pod taką opieką medyczną )
 • aktualne wyniki badań : morfologia krwi ,OB, glukoza , mocz ogólny
BADANIA OBOWIĄZKOWE DLA SPORTOWCÓW:
 • badania podstawowe: OB, morfologia, mocz ogólny, glukoza, EKG, próba wysiłkowa, przegląd stomatologiczny – co 12 miesięcy
 • badania laryngologiczne, badania okulistyczne – co 2 lata
 • badania psychologiczne: skoki spadochronowe, sporty wodne, badania spirometrii, płetwonurkowie – co 12 miesięcy
 • badanie neurologiczne i EEG – co 2 lata: boks, kix-boxing, sporty walki dalekowschodnie, sporty sztuki walki
 • badanie glukozy:
  – co 12 miesięcy: płetwonurkowie, skoki spadochronowe, sporty lotnicze. Badanie RTG: RTG kręgosłupa szyjnego
  – co 2 lata: judo, zapasy.
 • RTG kręgosłupa lędźwiowego, co 2 lata: podnoszenie ciężarów.
Badania przeprowadzane na podstawie przepisów:

1) Roz.Min.Zdrowia. z dn.l4.04.2011.dz.U.11.88.502
2) Roz.Min.Zdrowia. z dn.28.08.2009 .dz.U.09.139.1134 3) Ustawa o sporcie z dn.25.06.2010

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń  Dz.U. 2019 poz. 395

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Dz.U. 2019 poz. 396

Aktualny wykaz badan w celu orzekania o zdolnosci do uprawiania sportu

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Na pierwszą wizytę należy przynieść ze sobą:

 • wypełniony formularz badania podmiotowego oraz oświadczenie do badania
 • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
 • dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • OB, morfologia, mocz ogólny, glukoza

Na badania prosimy o przyniesienie wyników badań, jeżeli były wykonywane
w ostatnich 2 latach:

 • badanie RTG odcinka szyjnego kręgosłupa – dotyczy dyscyplin: zapasy i judo
 • badanie EEG z konsultacją neurologiczną – dotyczy sportów walki
 • badanie RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa – dotyczy podnoszenia ciężarów
 • audiogram – dotyczy strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych

Zawodnik do 16 roku życia zgłasza się z jednym z rodziców/opiekunem prawnym lub pełnoletnim i posiadającym pisemne upoważnienie rodziców.
Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przenieść kartę do badania podpisaną przez rodziców.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Upoważnienie dla opiekuna w czasie badań pobierz
Formularz badania pobierz
Oświadczenie pobierz