Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Pielęgniarki POZ realizują kompleksową opiekę pielęgniarską, a w szczególności:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznego,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych,
  • realizację zleceń lekarskich,
  • udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.